V&VN geaccrediteerde Masterclass.

''Tussen distantie en betrokkenheid'' is de eerste V&VN geaccrediteerde masterclass in een vorm van theater-college!

Inhoudelijke criteria.

In dit theatercollege is te zien dat het koppel ‘’distantie en betrokkenheid’’ altijd aanwezig is; en dat de hulpverlener uit evenwicht is te brengen. Hoe kun je er zélf voor zorgen geen slachtoffer van je werk te worden? Betrokkenheid op het werk en de patiënten geeft plezier en energie; al te grote betrokkenheid maakt het werk te zwaar. Een zekere distantie is noodzakelijk; te veel distantie leidt tot vervlakking en gevoelens van burnout. Dit gevoel is omkeerbaar wanneer je ervoor kiest om bewust ruimte voor zichzelf te creëren.

Theatercollege: verhalen uit de ambulance-hulpverlening, afgewisseld met liedjes. Verwacht géén zwaarmoedige voorstelling; Albert verpakt dit serieuze thema in een luchtige mix van verhalen en liederen waar levenslessen in naar voren komen. Hij heeft een jaar aan deze voorstelling gewerkt. Die tijd had hij nodig om tot de onderwerpen te komen, verhalen en liedjes erbij te zoeken en de juiste toon te vinden. Daarbij waakte hij ervoor dat het niet te braaf en niet te belerend zou worden. Er moest diepgang in zitten, maar ook humor. Show, don't tell! De verhalen en liedjes moeten het werk doen.

In het tweede gedeelte wordt herkennen van dergelijke situaties inzichtelijk gemaakt, erkenning gedeeld, handreikingen aangedragen door Geja van Lutterveld www.gejavanlutterveld.nl . Zij maakt je bewust van jouw persoonlijke betrokkenheid bij de patient en de professionele afstand die je dient te behouden. Het geeft inspiratie voor 'het goede gesprek'. Het gesprek met jezelf en collega's over balans houden in de dagelijkse praktijk. Belangrijk, omdat we erin geloven dat 'het goede gesprek' de basis vormt voor onze verdere ontwikkeling en gewenste verandering.

CanMeds competenties: communicatie, samenwerking, organisatie en professionaliteit.

Didactische criteria.

De scholing is generiek. Doelgroepen zijn zowel beginnende beroepsbeoefenaren / studenten als verpleegkundigen / verpleegkundig specisalisten (niveau 4-5-6) en verzorgenden (niveau 3).

Organisatorische criteria

3 accreditatiepunten, geen pre-of posttoets!

Aantal deelnemers: minimum 25 / maximaal 30

Kosten: De kostprijs zal per theatercollege verschillen omdat de daadwerkelijke kosten wordt berekend. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van locatie, reis-en afstandvergoeding, zaalhuur, huur geluid en lichtinstallatie e.d.